Lezingen

2015 10 29

2014 10 14

2008 10 18/19

Tri.zoneTransitiearena VAC Gent

Bib Berlaar

Bond beter leefmilieu

Casa Calida

strobalenroute

Haalbaarheid, betaalbaarheid- duurzaam wonen en bouwen (Pecha Kuch Hautrage)

Ecologiche architectuur

Rondleiding en toelichting

2008 09 27/28

      Henk Van Aelst

Rondleiding en toelichting aan Franse ingenieurs en architecten uit ZO Frankrijk streek Côte du Rhones.